Startside Landgangen Seværdigheder Baggrundsstof Links & Litteratur Om webstedet
SiteMap
Mine rejser

Om webstedet: Guide til D-dag og Operation Overlord

Opdateringer af websitet

Sidste store opdatering var i maj 2006, hvor store dele af stoffet gennemgik en kraftigt redigering. Der blev foretaget rettelser og tilføjelser og der blev tilføjet helt nye sider.

Derudover blev der tilføjet mange nye billeder fra mine rejser til Normandiet, senest i 2004.

Siden maj 2006 har jeg finpudset layoutet og afluset for en del småfejl. Desuden har jeg rettet i teksten her og der og jeg har kontrolleret links.

Desværre mangler der fortsat enkelte større redigeringsopgaver.

Undertegnet foran indgangen til det store museum om krig og fred i Caen (07.2000)
Kort over invasionsområdet, jeg tegnede i forbindelse med et temaforløb i historie om 2. Verdenskrig i 8. eller 9. klasse. Klik for en forstørrelse.

Formålet med dette websted er at fortælle om Operation Overlord og begivenhederne på D-dag samt om de muligheder, der er i dag for at besøge Normandiet og de historiske lokaliteter.

Samtidig er det mit ønske at medvirke til bevare mindet om de skelsættende begivenheder dengang og de mænd, der deltog med livet som indsats.

Webstedet udgør langt fra en fuldstændig beretning om D-dag. Dertil er emnet alt for omfangsrigt. Jeg har fokuseret på de landmilitære operationer og holder mig primært til en kort beskrivelse af begivenhederne indenfor det første døgn. De begivenheder, jeg har udvalgt, har jeg søgt at beskrive så loyalt som muligt ud fra de kilder, jeg har haft til min rådighed.

Den gennemgang af seværdigheder, jeg præsenterer tager udgangspunkt i det, jeg selv har oplevet. Der findes naturligvis guidebøger til seværdigheder om D-dag i Normandiet, som er langt mere omfangsrige og detaljeret end det, jeg her præsenterer.

I mit arbejde med websitet har jeg ofte bemærket, at to kilder sjældent beskriver samme hændelse ensartet, og ofte afviger klokkeslæt fra hinanden. Årsagerne hertil er mange, men skyldes givetvis, at mange beskrivelser baserer sig på mundtlige beretninger fra veteraner givet på forskellige steder og tidspunkter. Dette skal ikke være en undskyldning for, at jeg har skrevet noget direkte forkert, men skal blot angive, at det kan være svært at finde sandheden (hvis en sådan da findes) om mange hændelser, da begivenhederne ofte er oplevet af mange forskellige mennesker. Se fx en diskussion herom på sitet talkaboutwars.com

Jeg har tillige gjort mit yderste for, at oplysninger om museer mv. er korrekte. Mine kilder til oplysninger om fx museers åbningstider varierer også her en smule, så uoverensstemmelse mellem det skrevne på disse sider og de faktiske realiteter må tilskrives dette forhold.

Har du kommentarer til webstedet, rettelser, nye oplysninger eller forslag til nye emner er du velkommen til at fremsende en e-mail.

Baggrunden for at skrive om D-dag er en årelang interesse (mere end 25 år) for de skelsættende begivenheder i Normandiet. Ikke som en lidenskab, men sådan i perioder. Jeg har selv været i Normandiet flere gange - sidst i forbindelse med det store 60 års jubilæum.

Venlig hilsen

Michael Andersen

Besøgstæller

Startside Landgangen Seværdigheder Baggrundsstof Links & Litteratur Om webstedet
Webmaster