Startside Landgangen Seværdigheder Baggrundsstof Links & Litteratur Om webstedet
Planlægning
Organisation
Landsætning
The "Funnies"
Higgins
The Mulberries
Atlantvolden
Tyske styrker
Fortitude
Hemmeligheder
Ordet: D-dag

Baggrundsstof

På disse finder du forskellige supplerende og uddybende artikler med baggrundsstof om invasionen.

Planlægning: Om planlægningen af Operation Overlord

Organisation: Om den militære organisationsstruktur fra delinger til divisioner

Landsætning: Hvordan man landsætter en division på 12.000 mand

The "Funnies": Om briternes udvikling af den specialiserede kampvognsstyrke, der i særlig grad hjalp briterne og canadierne med at gennemtrænge tyskerne invasionsforsvar

Higgins: Om bådebyggeren Andrew Higgins, der udviklede landgangsbåden LCVP, som dannede model for mange af de små landgangsbåde, der blev anvendt under landsætningen.

The Mulberies: Om bygningen af de to store kunstige havne

Atlantvolden: Hitlers nærmest vanvittige plan om et uigennemtrængeligt kystbefæstningsanlæg fra Norge i nord til Frankrig i syd

Tyske styrker: Om de tyske divisioner i Normandiet

Fortitude: Om den storstillede vildledningsplan, hvis formål det var at få tyskerne til at tro, at landsætningen ville finde andre steder end netop Normandiet.

Hemmeligheder: Om et par episoder, der gav planlæggerne nervøse trækninger i fbm. med hemmeligholdelsen af planerne.

Ordet: D-dag: Om forkortelsen D-dag

 

Til toppen

 

Startside Landgangen Seværdigheder Baggrundsstof Links & Litteratur Om webstedet
Webmaster